Trung cấp Đam San - Mầm non, Y sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng

https://damsan.edu.vn


Thông báo:Thay đổi thông tin hiển thị đào tạo và tuyển sinh

THÔNG BÁO
Trường trung cấp Đam San sẽ thay đổi thông tin hiển thị trên website damsan.edu.vn cụ thể như sau:
1) Thông tin tuyển sinh sẽ được chuyển sang địa chỉ: http://tuyensinh.damsan.edu.vn
2) Thông tin đào tạo,bao gồm các thông báo liên quan đến đào tạo,thời khoá biểu các lớp,tra cứu điểm sẽ được chuyển sang địa chỉ: http://daotao.damsan.edu.vn để học sinh - sinh viên tiện theo dõi.