LIÊN TỤC XÉT TUYỂN CÁC NGÀNH
- Y sỹ
- Dược sỹ
- Điều dưỡng
- Sư phạm Mầm non
- Tin học
- Chăn nuôi thú y
- Hướng dẫn du lịch
- Y học cổ truyền
 
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Năm 2019 Nhà trường phối hợp với các trường Đại học cả nước đào tạo liên thông Đại học các ngành:

 

Xem chi tiết

Đăng ký tuyển sinh trực tuyến - Hotline: 0984 004 045

Đăng ký tuyển sinh trực tuyến