Trung cấp Đam San - Mầm non, Y sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng

https://damsan.edu.vn


Thông báo: Kế hoạch học tập lớp LTĐH Quản lý văn hóa K02

THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐAM SAN
V/V ĐÌNH CHỈ HỌC TẬP LỚP ĐH LT QUẢN LÝ VĂN HÓA K02
      Theo thông báo học phí - lệ phí học phân nhóm nghệ thuật kỳ III năm học 2013 - 2014. Đến nay mới chỉ có 9/52 sinh viên thực hiện do vậy HĐQT nhà trường quyết định đình chỉ học tập của lớp từ ngày 21/03/2014 đến 31/03/2014 để hoàn thành học phí.
      Nhà trường sẽ bố trí lịch học phân nhóm và các môn tiếp theo từ 04/04/2014