tuyensinh2019

Thông báo nhập học:Lớp nghiệp vụ Luật sư và Lớp nghiệp vụ Công chứng mở tại Đắk Lắk

Thứ năm - 10/07/2014 21:55
     
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐAM SAN
----------------              
 
Số:15/TB-TCĐS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc
 
 
Đắk Lắk, ngày 11 tháng 07 năm 2014
    
THÔNG BÁO
Về việc thu nộp chi phí đào tào tại địa phương
Lớp nghiệp vụ Công chứng Liên kết với Học viện Tư pháp
------------------
 
Kính gửi: Anh (chị) ..........................................................
Địa chỉ:...............................................................................
Căn cứ Hợp đồng liên kết đào tạo với Học viện Tư pháp lớp nghiệp vụ Công chứng khóa 16 học tại 16B, Nguyễn văn Trỗi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo thông báo nhập học số 567/TB-HVTP ngày 9/7/2014 của Học viện Tư pháp.
Trường Trung cấp Đam San thông báo đến học viên như sau:
Ngoài học phí đào tạo Học viện thu, chi phí đào tạo tại địa phương do trường Trung cấp Đam San thu để chi phí các khoản (theo dự toán của Học viện) toàn khóa là 8.200.000đ/học viên, nộp 1 đợt khi đến nhập học bằng tiền mặt tại bộ phận kế toán của Trường trung cấp Đam san.
                                                                             
 
  
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Kế toán                                                        
 

HIỆU TRƯỞNG

 
 Đã ký
 

Nguyễn Thị Thanh Hường

 
 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  


 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐAM SAN
----------------              
 
Số:15/TB-TCĐS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc
 
 
Đắk Lắk, ngày 11 tháng 07 năm 2014
    
THÔNG BÁO
Về việc thu nộp chi phí đào tào tại địa phương
Lớp nghiệp vụ Luật sư Liên kết với Học viện Tư pháp
------------------
 
Kính gửi: Anh (chị) ..........................................................
Địa chỉ:...............................................................................
Căn cứ Hợp đồng liên kết đào tạo với Học viện Tư pháp lớp nghiệp vụ Luật sư khóa 15 học tại 16B, Nguyễn văn Trỗi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo thông báo nhập học số 568/TB-HVTP ngày 9/7/2014 của Học viện Tư pháp.
Trường Trung cấp Đam San thông báo đến học viên như sau:
Ngoài học phí đào tạo Học viện thu, chi phí đào tạo tại địa phương do trường Trung cấp Đam San thu để chi phí các khoản (theo dự toán của Học viện) toàn khóa là 11.000.000đ/học viên, nộp làm 2 đợt:
+ Đợt 1: Khi đến nhập học, học viên nộp số tiền là: 6.000.000đ
+ Đợt 2: số tiền 5.000.000 đ nộp trước ngày 30/11/2014
Học viên nộp bằng tiền mặt tại bộ phận kế toán của Trường trung cấp Đam san.
                                                                                 
 
  
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Kế toán                                                        
 

HIỆU TRƯỞNG

 
 Đã ký
 

Nguyễn Thị Thanh Hường


 

 
                                                                               
./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn