tuyensinh2019
Các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí minh

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí minh

 20:00 09/03/2017

- Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2016 - 2017 và thực hiện phương hướng, nhiệm vụ của BCH Đoàn trường.
- BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) cụ thể như sau:

Lịch sử ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam

Lịch sử ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam

 20:46 08/01/2017

Sau ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tầng lớp nhân dân cả nước đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ nền Cộng hòa non trẻ. Từ giữa năm 1949 đến đầu năm 1950, phong trào đấu tranh của thanh niên học sinh, sinh viên chống chủ nghĩa thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ, chống “độc lập” giả hiệu, chống khủng bố đàn áp, đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, đòi được học tiếng mẹ đẻ … đã diễn ra rầm rộ, liên tục và rộng khắp khắp hai miền Nam - Bắc.