TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2015

Bậc Trung cấp chuyên nghiệp với thời gian đào tạo từ 1 đến 3 năm dành cho các đối tượng đã tốt nghiệp TCCN,CĐ,ĐH; đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;và đối tượng đã tốt nghiệp THCS hoặc học giang dở chương trình THPT.

Xem chi tiết
Xem chi tiết

bao chi small

 

Đăng ký tuyển sinh

Đăng ký tuyển sinh trực tuyến