TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2016

Bậc Trung cấp chuyên nghiệp với thời gian đào tạo từ 1 đến 3 năm dành cho các đối tượng đã tốt nghiệp TCCN,CĐ,ĐH; đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;và đối tượng đã tốt nghiệp THCS hoặc học giang dở chương trình THPT.

Xem chi tiết
Xem chi tiết