Trung cấp Đam San - Mầm non, Y sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng

http://damsan.edu.vn


Thông báo lịch nghỉ lễ Tết dương lịch năm 2018

Theo kế hoạch đào tạo và quy định về các ngày lễ lớn, Nhà trường thông báo nghỉ lễ Tết dương lịch năm 2018 như sau:
  • Thời gian nghỉ: Ngày 01/01/2018
  • Lịch học và làm việc bắt đầu lại ngày 02/01/2018