Ngành tài chính ngân hàng

1. Tên ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng

2. Mã ngành:  42340201

3. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương . Thí sinh đã có 1 văn bằng tốt nghiệp như: Đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề,..(theo quy chế tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp của Bộ GD&ĐT)

4. Thời gian đào tạo: 2 năm, 3 năm ,  1 năm

5. Giới thiệu và mô tả chương trình:

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng được thiết kế để đào tạo cán bộ trình độ TCCN có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Chương trình bao gồm bao gồm những kiến thức cơ bản về Kinh tế học, Tiền tệ ngân hàng, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Thị trường chứng khoán, Thẩm định tín dụng, Thị trường tài chính và các kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng, các kiến thức về kinh tế và pháp luật kinh tế, tài chính doanh nghiệp, hiểu biết chuyên sâu cả lý thuyết và thực hành về tín dụng ngân hàng và kế toán ngân hàng cũng như thẩm dịnh dự án đầu tư…

Học sinh TCCN ngành Tài chính Ngân hàng, sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc trong ngân hàng như: Cán bộ tín dụng, nhân viên kế toán, kế toán viên phòng thanh toán quốc tế, nhân viên kinh doanh ngoại tệ, …

Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành tương đương thuộc khối kinh tế.

6. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cán bộ trình độ trung cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, luật pháp và tài chính, tiền tệ theo yêu cầu của cán bộ trung cấp kinh tế, với các mục tiêu cụ thể:

6.1. Về Kiến thức:

–   Trình bày được những nội dung cơ bản về nghiệp vụ tài chính tiền tệ như: tiền tệ – tín dụng, tài chính, hạch toán kế toán, thanh toán quốc tế… Áp dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để phân tích tình hình tài chính tiền tệ, tín dụng, thị trường…

–   Đạt được trình độ cơ sở của tiếng Anh, khả năng giáo tiếp, ứng xử và phong cách hội nhập với nền kinh tế, xã hội trong thời kì hội nhập.

6.2. Về Kỹ năng:

–   Áp dụng thành thạo một số nghiệp vụ chủ yếu của ngành ngân hàng, đặc biệt là các kỹ năng tín dụng, kế toán ngân hàng. Có khả năng làm việc độc lập khi được phân công nhiệm vụ. Biết vận dụng một cách sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.

–   Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học và tin học hoá trong công tác tín dụng kế toán ngân hàng. Có khả năng thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu để phục vụ việc khai thác, thực hành nghiệp vụ tín dụng ngân hàng trên các ứng dụng phần mềm hiện đại.

6.3. Về Thái độ: Học sinh được chuẩn bị tốt về kiến thức cũng như kỹ năng để có thể thích nghi và làm việc được trong môi trường thực tế, rèn luyện cho học sinh tư duy biết phê phán, có khả năng làm việc độc lập để hoàn thành nhiệm vụ.

7. Chuẩn đầu ra: Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hànghọc sinh đạt được:

7.1. Kiến thức:

– Được trang bị những kiến thức chuyên môn cơ bản về kinh tế, quản lý tài chính, nghiệp vụ ngân hàng tại các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp ngân hàng, các tổ chức tiền tệ, tín dụng.

– Được trang bị những kiến thức cơ bản về tiền tệ – ngân hàng, các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại, như: phân tích rủi ro, tín dụng, kế toán ngân hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, . . . .

– Hiểu biết chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, về Tư  tưởng Hồ Chí Minh; am hiểu và làm việc theo pháp luật, hiểu biết về pháp luật kinh tế, tài chính, ngân hàng, tiền tệ, tín dụng.

7.2. Kỹ năng:

– Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài chính tại các cơ quan, doanh nghiệp, tham gia các hoạt động phục vụ đánh giá tình hình tài chính các tổ chức, cơ sở kinh doanh, nhằm khai thác hiệu quả các nguồn vốn doanh nghiệp.

– Có đủ kỹ năng thực hiện thành thạo các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại, như: kế toán ngân hàng, thẩm định tín dụng, thanh toán quốc tế, phân tích đánh giá năng lực tài chính doanh nghiệp, . . . .

– Có khả năng thu thập, tổng hợp và phân tích một số dữ liệu tài chính của cơ quan, doanh nghiệp, giúp lãnh đạo đơn vị hoạch định các chiến lược, kế hoạch trung và ngắn hạn để điều hành hoạt động tài chính và sản xuất kinh doanh.

– Có khả năng hiểu biết và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các chế độ chính sách về tài chính – ngân hàng, về tiền tệ, tín dụng.

– Đạt trình độ tương đương Chứng chỉ tin học trình độ A, sử dụng được máy tính để quản lý dữ liệu tài chính, thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng, khai thác công cụ giao  dịch qua mạng internet. Có khả năng khai thác các phần mềm quản lý tài chính và nghiệp vụ ngân hàng tại các loại hình doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng.

– Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trình độ căn bản (tương đương Chứng chỉ A) về nghe, nói, đọc, viết; có khả năng đọc hiểu tài liệu, văn bản, hợp đồng giao dịch tài chính, tín dụng thông thường bằng tiếng Anh.

– Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt; có khả năng hợp tác, làm việc nhóm và làm việc độc lập trong các bộ phận, phòng, ban kế hoạch tài chính, các phòng nghiệp vụ của ngân hàng thương mại.

7.3. Thái độ và hành vi:

– Am hiểu và có ý thức chấp hành pháp luật, có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính.

– Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thực, khách quan, liêm chính trong việc thực hiện nhiệm vụ.

– Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có lòng yêu nghề, nhiệt tình công tác, có đạo dức nghề nghiệp.

– Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, bảo mật thông tin cơ quan, doanh nghiệp; được rèn luyện đức tính và tác phong làm việc cẩn thận, chính xác.

– Luôn chịu khó học hỏi, nỗ lực cao, có nhiều hoài bão và ý chí vươn lên trong cuộc sống.

– Lối sống lành mạnh, có khả năng tự rèn luyện thân thể để luôn có sức khỏe tốt.

8. Vị trí và khả năng công tác:

– Với kiến thức hiểu biết về tiền tệ – ngân hàng, có thể làm nhân viên nghiệp vụ tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư, công ty tài chính, công ty chứng khoán, kinh doanh ngoại tệ, thanh toán giao dịch quốc tế.

– Có thể đảm nhận các vị trí chuyên môn tại phòng ban, bộ phận tài chính, tiền tệ của các loại hình cơ quan doanh nghiệp.

9. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

– Có khả năng nghiên cứu để hiểu biết, nâng cao trình độ nhận thức tư duy về pháp luật kinh tế, tài chính, tiền tệ, tín dụng và vận dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả, hiệu suất công tác chuyên môn nghiệp vụ.

– Có đủ trình độ, năng lực để tiếp tục học tập hoàn chỉnh đạt trình độ kiến thức đại học, cao đẳng chính quy và các bậc học cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân theo mọi loại hình đào tạo; được bổ sung thêm kiến thức ngoại ngữ cần thiết, có thể tham gia học tập nâng cao trình độ theo các chương trình quốc tế hoặc các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn do các quốc gia, các tổ chức nước ngoài tổ chức.