TUYỂN SINH TC Y SỸ, DƯỢC SỸ, MẦM NON

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA TÂY NGUYÊN

1. Thông báo tuyển sinh trung cấp:
✔️ Y sỹ.
✔️ Dược sỹ.
✔️ Mầm non.

2. Điều kiện học văn bằng 2 trung cấp tại Đắk Lắk
     Công dân Việt Nam có đủ sức khoẻ để học tập, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học. Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ đăng ký dự tuyển theo qui định của trường. Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường. 
3. Chương trình đào tạo trung cấp văn bằng 2 tại Trung cấp Đam San.
    Người học phải học đủ các học phần có trong chương trình đào tạo của ngành thứ hai mà khi học ngành thứ nhất chưa được học hoặc đã học nhưng chưa đủ khối lượng qui định. 
   Người học chỉ được bảo lưu kết quả học tập đối với những học phần trong chương trình đào tạo ngành thứ nhất có số đơn vị học trình tương đương hoặc lớn hơn so với chương trình đào tạo của ngành mới và đạt từ 5 điểm trở lên. 
4. Hồ sơ theo mẫu Trường Trung cấp Đam San
5. Địa điểm nhận hồ sơ.

  • Trường Trung cấp Đam San – 300 Hà Huy Tập – P. Tự An, Tp. BMT – Đắk Lắk
  • Điện thoại: 02628.551.559 – 0984.004.045 (Cô Dung)
  • ☎ Điện thoại: 02628.551. 553 – 0383 638 224 (cô Tâm).
  • Fanpage: https://www.facebook.com/trungcapdamsan/