Chương trình Giao lưu đoàn kết các dân tộc

Chương trình Giao lưu đoàn kết các dân tộc

 03:00 04/08/2014

Thực hiện công văn của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch và Ban quản lý Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam và sự chỉ đạo của UBND Tỉnh Đắk Lắk từ ngày 26/06 đến 29/06/2014, đoàn trường trung cấp Đam San gồm 36 HSSV các dân tộc.