tuyensinh2019
Đề xuất tăng học phí ở các trường Đại học công lập

Đề xuất tăng học phí ở các trường Đại học công lập

 03:53 24/10/2017

Cơ chế tự chủ sẽ áp dụng cho các cơ sở giáo dục Đại học công lập nên dự kiến học phí các trường sẽ đồng loạt tăng trong năm học tới.