Trung cấp Đam San - Mầm non, Y sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng

http://damsan.edu.vn


Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Buôn Ma Thuột tổ chức thành công nhiều Kỳ kiểm tra cấp Chứng chỉ ứng dụng CNTT

Từ đầu tháng 8 năm 2017 đến nay, Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Buôn Ma Thuột đã tổ chức thành công nhiều Kỳ kiểm tra cấp Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản. 
Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản là một chứng chỉ tin học quan trọng dành cho cá nhân, chứng chỉ nhằm xác nhận kiến thức, kỹ năng cơ bản về CNTT, hiểu và xử lý được các yêu cầu cơ bản của ứng dụng CNTT. Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản là cần thiết đối với sinh viên (cần hoàn thiện các văn bằng chứng chỉ để tốt nghiệp, xin việc làm, bổ túc hồ sơ) hoặc viên chức, cán bộ đang công tác tại các cơ quan Nhà nước nhằm hoàn thiện hồ sơ kỹ năng sử dụng CNTT theo đúng các tiêu chuẩn do cơ quan Nhà nước ban hành.
Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 06 mô đun sau:
a) Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản.
b) Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản.
c) Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản.
d) Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản.
đ) Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản.
e) Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
- Đơn đăng ký dự thi theo mẫu;
- Hai (02) ảnh 3cmx4cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân, mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh;
- 1 Chứng minh nhân dân phô tô.
Các thí sinh có mong muốn hoàn thiện kỹ năng, chứng chỉ và mở rộng cơ hội nghề nghiệp có thể đăng ký ghi danh và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT được tổ chức hàng tháng tại địa chỉ dưới đây:
Trung tâm Ngoại Ngữ- Tin học Buôn Ma Thuột
Địa chỉ: 300 Hà Huy Tập – P.Tân An – TP.Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
Website: http://damsan.edu.vn
Điện thoại: 02628.551.556 – 0973998484