Ngành Thương mại Điện tử

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình Trung cấp nghề Thương mại điện tử của Trường Trung cấp Đam San được thiết kế nhằm mục đích đào tạo người học có kiến thức thực thụ, có khả năng  sử dụng được các công cụ tìm kiếm trên Internet để khai thác thông tin, đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh, thực hiện được các giao dịch thương mại điện tử; Khai thác, sử dụng, bảo trì website thương mại phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp hàng hoá trong nước và trên thế giới; tìm kiếm, phân tích thông tin thị trường trong nước và quốc tế; cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp với người mua trong nước và trên thế giới.
 

2. Nội dung đào tạo

  • Kiến thức chuyên môn cơ bản về kinh doanh thương mại truyền thống và kinh doanh trên mạng;
  • Những kiến thức về nghiệp vụ kinh doanh thương mại: đàm phán ký kết hợp đồng mua bán, khai báo hải quan, vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hóa trong lĩnh vực thương mại;
  • Các phương thức, mô hình giao dịch điện tử cơ bản.
  • Một số kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin: quản trị mạng, thiết kế đồ họa và kỹ thuật xử lý ảnh vận dụng để khai thác có hiệu quả hoạt động kinh doanh trên mạng.
  • Những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết: Phân biệt được các rủi ro, tổn thất và các điều kiện bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu; Lập được chứng từ, hợp đồng bảo hiểm hàng hóa, cũng như các chứng từ khiếu nại công ty bảo hiểm bồi thường khi hàng hóa bị tổn thất.

3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

          Sinh viên ngành Thương mại điện tử sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc sau:

  • Nhân viên tại các phòng/ban trong cơ quan, doanh nghiệp: Phòng marketing; Phòng nghiệp vụ kinh doanh; Phòng kế hoạch; Phòng tin học.
  • Nhân viên Bộ phận quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện.