tuyensinh2019

Công văn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk Thông báo về việc Đăng ký học ngành Công tác xã hội

Thứ sáu - 17/06/2016 06:38
Thông báo về việc Đăng ký học ngành Công tác xã hội của trường Trung cấp Đam San phối hợp với trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

          UBND TỈNH ĐẮK LẮK                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              SỞ LAO ĐỘNG -                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
                                                          Đắk Lắk, ngày 10 tháng 6 năm 2016
       Số: 942/ SLĐTBXH-BTXH
V/v tuyển sinh ngành Công tác xã hội

 

                            Kính gửi:
                                          - Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
                                          - Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh;
                                          - Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rồi nhiễu
                                             
tâm trí.

     Được sự đồng ý của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại văn bản số 2142/UBND-VHXH ngày 28/03/2016 về việc chủ trương liên kết đào tạo đại học, cao đẳng năm 2016 của trường Trung cấp Đam San. Theo đó, trường Trung cấp Đam San được liên kết với trường Đại học Khoa học – Đại học Huế mở các lớp đào tạo Đại học tại Đắk Lắk, cụ thể:

1. Liên thông Đại học từ Cao đẳng:
- Ngành học: Công tác xã hội.
- Loại hình đào tạo: Vừa làm vừa học (học vào Thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần).
- Thời gian đào tạo: 2,0 năm.
- Số lượng: 70 học viên.
- Đối tượng  tuyển sinh: Tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành.

2. Đại học Văn bằng 2:
- Ngành học: Công tác xã hội.
- Loại hình đào tạo: Vừa làm vừa học (học vào Thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần).
- Thời gian đào tạo: 2,5 năm.
- Số lượng: 70 học viên.
- Đối tượng  tuyển sinh: Tốt nghiệp Đại học.

3. Kinh phí đào tạo: Do người học tự túc hoặc do cơ quan cử người đi học chi trả trên cơ sở thỏa thuận với đơn vị chủ trì đào tạo theo quy định tài chính chung.
4. Các thông tin như: điều kiện dự thi; phương thức thi tuyển; hồ sơ dự thi; địa điểm; thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển; địa chỉ; số điện thoại liên hệ… thực hiện theo thông báo của trường Trung cấp Đam San và trường Đại học Khoa học – Đại học Huế (có thông báo đính kèm theo Công văn này).

         Để đào tạo, năng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là người làm việc tại cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội các cấp và tại các cơ sở bảo trợ xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để địa phương và đơn vị được biết, đăng ký. Trường hợp, cán bộ, viên chức, nhân viên và người lao động của địa phương và đơn vị có nhu cầu đào tạo thì lập danh sách gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 30/06/2016 (theo mẫu đính kèm)./.

Nơi nhận:                                                                                                                   GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                                                   
- Trường Trung cấp Đam San (p/hợp);                                                                             (Đã ký)
- Giám đốc, PGĐ Sở (b/c);                                                                              
- Lưu: VT,  BTXH.                                                                                              Nguyễn Quang Trường     

                                                                                                                          

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn