tuyen sinh 2018
Tuyển sinh Đại học ngành Luật năm 2017

Tuyển sinh Đại học ngành Luật năm 2017

 03:01 16/05/2017

Trong xã hội hiện nay có rất nhiều ngành cần đến kiến thức pháp luật và rất nhiều cơ quan, tổ chức, lĩnh vực cần đến những người có kiến thức pháp luật. Khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO thì những người có kiến thức pháp luật càng thể hiện được vai trò quan trọng của mình.