tuyen sinh trung cap 2017
Tuyển sinh lớp Quản lý Nhà nước CTCV tháng 6/2017

Tuyển sinh lớp Quản lý Nhà nước CTCV tháng 6/2017

 •   22/05/2017 05:03:00 AM
 •   Đã xem: 1266

Trường trung cấp Đam San phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – Phân hiệu Quảng Nam tuyển sinh lớp ngắn hạn Quản lý Nhà nước Chương trình Chuyên viên năm 2017 như sau:

Tuyển sinh lớp Sơ cấp nghề Y học cổ truyền năm 2017

Tuyển sinh lớp Sơ cấp nghề Y học cổ truyền năm 2017

 •   03/05/2017 11:42:00 PM
 •   Đã xem: 688

Bạn đã tốt nghiệp Trung cấp khối ngành sức khỏe, Bạn có nguyện vọng công tác trong lĩnh vực Y học cổ truyền, tham gia ngay lớp sơ cấp nghề Y học cổ truyền do trường Trung cấp Đam San phối hợp với trường Trung cấp nghề Y dược Thái Nguyên tuyển sinh, đào tạo.

Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý trường Mầm non, NV cấp dưỡng

Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý trường Mầm non, NV cấp dưỡng

 •   13/04/2017 04:18:00 AM
 •   Đã xem: 7188

Trường Trung cấp Đam San tuyển sinh các lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ ngắn hạn như sau:

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng 2017

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng 2017

 •   15/03/2017 11:29:00 PM
 •   Đã xem: 566

Tuyến sinh các lớp ngắn hạn năm 2017

Tuyến sinh các lớp ngắn hạn năm 2017

 •   21/02/2017 08:39:00 PM
 •   Đã xem: 2848

Tuyển sinh lớp ngắn hạn Răng hàm mặt

Tuyển sinh lớp ngắn hạn Răng hàm mặt

 •   26/09/2016 04:33:00 AM
 •   Đã xem: 2252

Trường Trung cấp Đam San phối hợp với Trường Trung cấp nghề Y Dược Thái Nguyên tuyển sinh, đào tạo lớp sơ cấp nghề Răng hàm mặt như sau:

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Văn thư lưu trữ

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Văn thư lưu trữ

 •   26/09/2016 03:46:00 AM
 •   Đã xem: 2417

Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng

Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng

 •   26/09/2016 02:44:00 AM
 •   Đã xem: 2049

Trường Trung cấp Đam San phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chiêu sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng như sau:

Tuyển sinh Nghiệp vụ Đấu giá, Nghiệp vụ Luật sư 2016

Tuyển sinh Nghiệp vụ Đấu giá, Nghiệp vụ Luật sư 2016

 •   21/09/2016 10:33:00 PM
 •   Đã xem: 1544

Thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng chuyên đề "Quản lý Trường mầm non", "Hiệu trưởng Trường Mầm non"

Thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng chuyên đề "Quản lý Trường mầm non", "Hiệu trưởng Trường Mầm non"

 •   08/09/2016 04:29:00 AM
 •   Đã xem: 2168

Trường Trung cấp Đam San phối hợp với Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng chuyên đề “Quản lý Trường Mầm non”, Hiệu trưởng Trường Mầm non” chi tiết như sau:

Chiêu sinh lớp Nghiệp vụ Công chứng khóa 18

Chiêu sinh lớp Nghiệp vụ Công chứng khóa 18

 •   11/08/2016 03:36:00 AM
 •   Đã xem: 1698

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nghiệp vụ công chứng, Trường Trung cấp Đam San phối hợp với Học Viện Tư Pháp tuyển sinh lớp NGHIỆP VỤ CÔNG CHỨNG khóa 18 năm 2016 như sau: