tuyen sinh trung cap 2017
Tuyển sinh Đại học ngành Luật năm 2017

Tuyển sinh Đại học ngành Luật năm 2017

 •   16/05/2017 03:01:00 AM
 •   Đã xem: 857

Trong xã hội hiện nay có rất nhiều ngành cần đến kiến thức pháp luật và rất nhiều cơ quan, tổ chức, lĩnh vực cần đến những người có kiến thức pháp luật. Khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO thì những người có kiến thức pháp luật càng thể hiện được vai trò quan trọng của mình.

Tuyển sinh Liên thông Đại học khối ngành Y dược tháng 8/2017

Tuyển sinh Liên thông Đại học khối ngành Y dược tháng 8/2017

 •   12/05/2017 11:01:00 PM
 •   Đã xem: 1533

Trường Trung cấp Đam San phối hợp liên kết với Trường Đại học Trà Vinh tuyển sinh các lớp Đại học, Cao đẳng liên thông: Cử nhân Xét nghiệm Y học, Cử nhân Y tế Công cộng, Cử nhân Điều dưỡng, Cao đẳng Dược năm 2017 cụ thể như sau:

Tuyển sinh liên thông Đại học Giáo dục Tiểu học

Tuyển sinh liên thông Đại học Giáo dục Tiểu học

 •   25/04/2017 10:04:00 PM
 •   Đã xem: 1373

Nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên đáp ứng nhiệm vụ của giáo viên Tiểu học, thích ứng với những đổi mới giáo dục ở tiểu học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;

Tuyển sinh liên thông Đại học Mầm non

Tuyển sinh liên thông Đại học Mầm non

 •   11/09/2016 09:35:00 PM
 •   Đã xem: 2153

Tuyển sinh Cao đẳng Dược sỹ năm 2016

Tuyển sinh Cao đẳng Dược sỹ năm 2016

 •   31/08/2016 08:49:00 PM
 •   Đã xem: 1301

Trường Trung cấp Đam San phối hợp phối hợp với Trường Cao đẳng Quốc tế APEC tuyển sinh, đào tạo ngành Kỹ thuật Dược năm 2016

Tuyển sinh Liên thông Đại học 10/2016

Tuyển sinh Liên thông Đại học 10/2016

 •   24/08/2016 12:08:00 AM
 •   Đã xem: 1536

Căn cứ công văn số 2142/UBND – VHXH, ngày 28/03/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc đồng ý cho trường Trung cấp Đam San liên kết đào tạo Đại học, Cao đẳng năm 2016. Trường Trung cấp Đam San thông báo tuyển sinh các lớp Đại học, Cao đẳng liên thông từ Trung cấp do trường Đại học Trà Vinh cấp bằng, cụ thể như sau:

Liên Thông 2016

Tuyển sinh liên thông Cao đẳng, Đại học năm 2016

 •   28/03/2016 11:55:28 PM
 •   Đã xem: 3305