tuyensinh2019
Sư phạm mầm non

Ngành sư phạm Mầm non

 04:05 02/02/2015

Chương trình cung cấp cho người học những kiến thức cốt lõi và kỹ năng cơ bản trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng yêu cầu xã hội đối với sự phát triển giáo dục mầm non..

điều dưỡng trung cấp

Ngành điều dưỡng

 06:34 29/01/2015

Chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp ngành Điều dưỡng thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe. Sau khi học xong chương trình này, người học được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy với chức danh Điều dưỡng trung cấp.

y sĩ trung cấp

Ngành y sĩ

 06:22 29/01/2015

Chương trình đào tạo trung cấp y sĩ được xây dựng để đào tạo người y sĩ có kiến thức và kỹ năng thực hành của người cán bộ y tế, có khả năng quản lý, khám và điều trị một số bệnh thông thường theo qui định, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và có ý thức khả năng học tập vươn lên ở các bậc học liên thông sau này

tài chính ngân hàng

Ngành tài chính ngân hàng

 06:12 29/01/2015

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng được thiết kế để đào tạo cán bộ trình độ TCCN có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

hướng dẫn du lịch

Ngành hướng dẫn du lịch

 06:09 29/01/2015

Chương trình đào tạo về kiến thức về quy trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (tổ chức và thực hiện chương trình du lịch, các phương pháp hướng dẫn tham quan tại điểm du lịch.

nghiệp vụ lễ tân

Ngành nghiệp vụ lễ tân

 05:01 29/01/2015

Chương trình Trung cấp chuyên nghiệp ngành Nghiệp vụ lễ tân nhằm đào tạo kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ, nhân viên quản lý có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ trung cấp trong ngành Lễ tân, có đủ năng lực tổ chức, hướng dẫn và thực hiện các hoạt động lễ tân trong ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng.

quản lý văn hóa

Ngành quản lý văn hóa

 04:57 29/01/2015

Chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Quản lý văn hóa để quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng nhu cầu xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.