tuyensinh2019
Tổng kết các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM

Tổng kết các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM

 05:25 03/04/2017

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 - 2017 của Ban thường vụ Đoàn trường Trung cấp Đam San.
Ban chấp hành Đoàn trường đã tiến hành tổ chức các hoạt động chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí minh

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí minh

 20:00 09/03/2017

- Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2016 - 2017 và thực hiện phương hướng, nhiệm vụ của BCH Đoàn trường.
- BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) cụ thể như sau: