tuyensinh2019
Các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí minh

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí minh

 20:00 09/03/2017

- Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2016 - 2017 và thực hiện phương hướng, nhiệm vụ của BCH Đoàn trường.
- BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) cụ thể như sau: