tuyensinh2019
nghiệp vụ lễ tân

Ngành nghiệp vụ lễ tân

 05:01 29/01/2015

Chương trình Trung cấp chuyên nghiệp ngành Nghiệp vụ lễ tân nhằm đào tạo kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ, nhân viên quản lý có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ trung cấp trong ngành Lễ tân, có đủ năng lực tổ chức, hướng dẫn và thực hiện các hoạt động lễ tân trong ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng.