tuyen sinh 2018
Liên thông cao đẳng đại học

Bộ GDĐT bỏ Quy định liên thông chính quy phải thi chung với ĐH,CĐ

 20:46 22/04/2015

Ngày 21/4, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học. Theo đó, chính thức bỏ quy định liên thông chính quy phải thi chung với đại học, cao đẳng.