tuyensinh2019
Cồng chiêng dân gian Bih

Các nhạc cụ dân gian của người Bih

 21:25 20/09/2012

Nghệ thuật diễn xướng dân gian Êđê Bih kể cả nhạc đàn, nhạc hát và múa) không có được sự phong phú và đa dạng như nhạc dân gian Êđê hay một số tộc người tại chỗ khác ở khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên.