tuyensinh2019
Tổng kết các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM

Tổng kết các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM

 05:25 03/04/2017

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 - 2017 của Ban thường vụ Đoàn trường Trung cấp Đam San.
Ban chấp hành Đoàn trường đã tiến hành tổ chức các hoạt động chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.