tuyensinh2019
hướng dẫn du lịch

Ngành hướng dẫn du lịch

 06:09 29/01/2015

Chương trình đào tạo về kiến thức về quy trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (tổ chức và thực hiện chương trình du lịch, các phương pháp hướng dẫn tham quan tại điểm du lịch.