tuyensinh2019
Bộ Giáo dục chưa chốt bỏ điểm sàn

Bộ Giáo dục chưa chốt bỏ điểm sàn

 21:21 28/12/2016

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) là một trong những yếu tố liên quan đến chất lượng đào tạo nên Bộ Giáo dục đang nghiên cứu, tham vấn ý kiến chuyên gia, đánh giá tác động của các phương án đề xuất.