tuyensinh2019
Dừng việc cấp phôi chứng chỉ tin học ứng dụng A,B,C từ ngày 15/12/2016

Dừng việc cấp phôi chứng chỉ tin học ứng dụng A,B,C từ ngày 15/12/2016

 02:05 14/12/2016

Bộ GD&ĐT sẽ dừng việc cấp phôi chứng chỉ tin học ứng dụng A,B,C từ ngày 15/12/2016.