tuyensinh2019
điều dưỡng trung cấp

Ngành điều dưỡng

 06:34 29/01/2015

Chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp ngành Điều dưỡng thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe. Sau khi học xong chương trình này, người học được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy với chức danh Điều dưỡng trung cấp.