Trung cấp Đam San - Mầm non, Y sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng

http://damsan.edu.vn


Thông báo nhận chứng chỉ Tiếng Anh, Ứng dụng CNTT cơ bản

Hiện nay đã có chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản các khóa thi đến hết tháng 01/2018. Chứng chỉ Tiếng Anh đến khóa tháng 15/4/2018 Học viên đã dự thi và đạt kết quả nhận chứng chỉ tại phòng HC-TH.
  • Học viên khi đi nhận chứng chỉ mang theo CMND để đối chiếu
  • Học viên không được nhận thay.
  • Số điện thoại liên hệ: 02628.551.556 - 0941.90.77.99