Trung cấp Đam San - Mầm non, Y sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng

http://damsan.edu.vn


Thông báo lịch nghỉ lễ “Giỗ Tổ Hùng Vương 10/03 Âm lịch ; 30/04 và 01/05/2015

THÔNG BÁO

LỊCH NGHỈ LỄ “GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG – 10/03 Âm lịch ; 30/04 và 01/05/2015”

1. Tất cả các lớp trung cấp, đại học báo chí và các lớp ngắn hạn nghỉ lễ từ ngày 27/04/2015 – 03/05/2015.

2. Học sinh theo dõi lịch và học tập bình thường lại từ ngày 04/05/2015.

3. Các thông tin và thời khóa biểu học tập cập nhật trên Website đào tạo của nhà trường: http://daotao.damsan.edu.vn 

PHÒNG ĐÀO TẠO