TUYỂN SINH TCCN NĂM 2016

1. Tốt nghiệp TCCN, CĐ, ĐH: Đào tạo 1 năm.

2. Tốt nghiệp THPT, Hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp: Đào tạo 2 năm và 2 năm 3 tháng.

3. Tốt nghiệp THCS: Đào tạo 3 năm.

Xem chi tiết
Xem chi tiết

Đăng ký tuyển sinh

Đăng ký tuyển sinh trực tuyến